Brakvand

Brakvand
Vand, der er en blanding af saltvand og ferskvand. Brakvand har derfor en salinitet mellem 0,5 promille og 35 promille.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • brakvand — brak|vand sb., et (vand som er både salt og fersk), i sms. brakvands , fx brakvandsfisk …   Dansk ordbog

  • Hundestejle — Nipigget hundestejle lever i ferskvand, hvor der er lavt vand og mange planter. Den lever af fiskeunger, fiskeæg og vandlopper. Når en hundestejle har fundet noget føde, er der tit andre hundestejler i nærheden, der lokkes til. På den måde… …   Danske encyklopædi

  • Haff — Strandsø med brakvand …   Danske encyklopædi

  • Marinearkæologi — er en disciplin indenfor arkæologi, der studerer menneskets færden i åbent vand. For eksempel er Østersøen et koldt hav med brakvand, hvor vrag og bopladser kan bevares i århundreder. Mange af dem venter bare på at blive opdaget og undersøgt …   Danske encyklopædi

  • Nereis — En Nereis kan blive cirka 15 cm lang, og kan også være grålig eller grønlig. Den kan findes under sten og gange den selv graver. Neries er en børsteorm. Den lever mest i gang systemer, på lavt vand. Det er et rovdyr. Ved højvandet jagter den… …   Danske encyklopædi

  • Étang — Étang, omtrent: dam, kaldes de ved Frankrigs sydvest og sydkyst liggende talrige lavvandede strandsøer. Lignende strandsøer kendes fra andre steder, som Jyllands vestkyst, Tysklands østersøkyst og Italiens adriatiske kyst. Strandsøerne har for… …   Danske encyklopædi

  • Øresund — er igennem Kattegat forbundet med Østersøen. Øresund er cirka 120 kilometer langt. Den mindste bredde er ved Helsingør og Helsingborg hvor bredden er cirka 4 kilometer. Den største bredde er på cirka 27 kilometer. Øresund er dybest i den nordlige …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”